Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych jest A&B Kancelaria Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsk 80-251, ul. Batorego 14B/1, Kontakt: biuro@abkp.pl

Przetwarzamy Twoje dane zawarte w formularzu kontaktowym w celu odpowiedzi na wiadomość i dalszej korespondencji. Podstawą przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe przetwarzane są także w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą również przez nas przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, w tym wypadku podstawą będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Będziemy również przetwarzać dane osobowe w celu ochrony uzasadnionych interesów, takich jak ochrona przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenie swoich praw, w tym wypadku podstawą będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji umowy. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przechowywane przez okres określony ustawowo (art. 51 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji usługi, z wyłączeniem danych kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail).

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom / podmiotom, chyba że na żądanie instytucji państwowych, wynikających bezpośrednio z przepisów dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies.

A&B Kancelaria Sp. z o.o. przykłada wielką wagę do ochrony danych osobowych, dlatego też pragniemy poinformować Cię o sposobach przetwarzania Twoich danych przez nas. 

Nie zbieramy danych z plików cookies, nie przetwarzamy danych analitycznych.

Nie będziemy profilować Twoich danych ani wyświetlać Ci spersonalizowanych reklam.